Jaarrekening in Rotterdam

Het opstellen van een jaarrekening behoort tot de kerntaken van een accountant. Voor ondernemers is de jaarrekening immers een zeer belangrijk document; het geeft een overzicht van de financiële gesteldheid van het bedrijf. Ook Gerrits Accountants & Adviseurs; uw accountant in Rotterdam, is gespecialiseerd in het opstellen van uw jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting. Op de balans worden meestal aan de activazijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven. Aan de passivazijde (rechts) worden meestal de schulden en het eigen vermogen opgenomen. Uit de balans leest u dus hoe uw bedrijf er qua bezittingen en schulden voorstaat.

Het belang van een jaarrekening

De jaarrekening heeft verschillende doelen. Natuurlijk wilt u als ondernemer zelf graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat, maar ook andere partijen hebben belang bij uw jaarrekening. Zo willen banken en andere vermogensverschaffers graag weten hoe het bedrijf zich ontwikkelt en hoe de vermogenspositie is. De fiscus wil weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht hebben in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening een juist en getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Kies daarom in Rotterdam en in de omgeving van Rotterdam voor de deskundigheid en betrouwbaarheid van ons accountantskantoor. Het opstellen van uw jaarrekening kunt u in Rotterdam met een gerust hart aan ons overlaten.